(1)
ФедороваЕ. А.; ЛедяеваС. В.; ФедоровФ. Ю.; ДеминИ. С.; ДенисоваТ. М. Влияние уровня оптимизма и уровня нарциссизма CEO на структуру капитала компании. КФ 2019, 13, 60-75.